— Roelien Kamminga #14

“Problemen los je niet op vanaf de zijlijn.”

“Ik ben een nuchtere Groningse die op dit moment werkt in Den Haag. Ik ben een echte doorpakker die altijd kansen ziet en met pragmatische oplossingen komt. Die ervaring en mentaliteit komt in deze tijd goed van pas. Veel hardwerkende Nederlanders, die al jaren hun steentje bijdragen, hebben zorgen over hun baan, hun huis en hun toekomst. Zeker nu. Juist voor hen wil ik er zijn. Daarnaast maak ik me sterk voor veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid, ook in Europa en internationaal. Want ik wil dat al die jongens en meisjes, die nu opgroeien, dezelfde kansen krijgen en de vrijheid voelen om net zoals ik, zichzelf te zijn.”

— Wie is Roelien Kamminga?

Ervaring met veiligheidsvraagstukken.


    Houdt van lekker praktische oplossingen.


    Praat lekker vlot met Groningse tongval.


    Programmadirecteur bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

42 jaar


Groningen

— Kernboodschappen

  • Onze economie draait op gewone mensen, die elke dag hard werken en hun steentje bijdragen. Dat moeten we koesteren;

  • We kunnen economie en onze veiligheid niet los zien van geopolitiek. In het buitenlandbeleid dient de vraag centraal te staan hoe Nederland veilig, vrij en welvarend blijft;

  • De regio biedt volop kansen voor economische groei, innovatie en een mooie leefomgeving. Die kracht moeten we beter benutten;

  • Iedere Nederlander moet zich vrij en veilig kunnen voelen met kansen op een goede baan en een mooi leven. Dat is niet altijd vanzelfsprekend maar daar zal ik elke dag voor knokken zowel nationaal als internationaal;

  • Het lidmaatschap van de Europese Unie is cruciaal voor de Nederlandse veiligheid en welvaart, maar daarbij hoort wel afspraak is afspraak en wederkerigheid.


— Het nieuwe verhaal

We hebben in Nederland de afgelopen jaren een verzorgingsstaat gebouwd om mensen die dat nodig hebben een vangnet te bieden. Aan de andere kant hebben de vrijemarkteconomie en globalisering het voor velen mogelijk gemaakt om hun inkomen te vergroten. Maar middeninkomens en het midden- en kleinbedrijf zijn achtergebleven, terwijl veel veranderingen juist daar neerslaan. Zij komen in toenemende mate in de knel. Omdat er nauwelijks regelingen zijn waar ze een beroep op kunnen doen en de stijgende lasten juist bij hen neerslaan. Een stabiele samenleving kan niet zonder een sterke middengroep en daar moeten we in investeren.